Till dig som hyresgäst

Hej hyresgäster!

Bromma Sjukhus är en oerhört viktig och central plats, för många människor och ur många aspekter. Förutom att det är arbetsplatsen för dig, dina kollegor och alla andra som arbetar i verksamheter som ryms i huset, är det en plats för vård och omsorg för människor i Västerort.

Vi skapar värde för människor, företag och samhälle genom att utveckla upplevelser och platser. Kort sagt innebär det att vi vill jobba nära och tillsammans med dig så att du känner dig sedd och lyssnad på.

Vårt servicekoncept utgår från dig som hyresgäst där vi anpassar oss utefter dina behov. Du ska också känna att vi ligger i framkant, både när det kommer till att ha koll på vad som händer på din marknad och när det kommer till att lösa dina problem, allra helst innan de har uppstått.

Förvaltning på Bromma sjukhus

Vi kommer med nya sätt att tänka så att du
får ut mer av din verksamhet. Och slutligen: Vi är här för
att stanna. Varje fastighet vi köper tänker vi äga i 100 år.
Det säger förhoppningsvis allt om vilken typ av relation vi
vill ha med våra hyresgäster och partners och också om
vilka lösningar vi utvecklar för fastigheterna och för hela
samhället.

Förvaltningsorganisationen består av en Förvaltningschef,
en kommersiell förvaltare och en teknisk förvaltare. För
de dagliga rutinerna har vi personal i receptionen samt
drifttekniker och vaktmästare på plats.

Utvecklingen av Bromma sjukhus gör inte bara att vi får nytt liv
och att det blir trevligare i byggnaden. Det gör också att ni som
hyresgäster får ut mer av varandra. Målet är att ni ska trivas och
känna er trygga.

Intresserad av lokal?

Vectura avser att tillsammans fortsätta utveckla Bromma Sjukhus till ett modernt och hållbart vård- och omsorgshus. Vårt koncept bygger på tre grundstenar: att låta befintliga vårdverksamheter vara kvar och utvecklas, tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende samt att öppna upp byggnaden och bidra till ett levande område.


Om du är intresserad av att etablera din verksamhet på nya Bromma sjukhus kan du vända dig direkt till vår uthyrningsansvarig.

Thomas Karlsson
thomas.karlsson@vectura.se