Ett nyskapande vård- och omsorgshus

En trivsam och inbjudande miljö för sjukhusets besökare som boende i närområdet.

Läs mer

Om Bromma Sjukhus

Vectura förvärvade Bromma Sjukhus i mars 2020 och sedan dess har fokus legat på att skapa ett vitaliserat vård- och omsorgshus där en gammal byggnad väcks till liv, genom att tillföra ny vård med nya verksamheter som tillsammans kan arbeta och dela på funktioner. Det kommer att finnas gemensamma omklädningsrum, konferenslokal och servicefunktioner där högre nyttjandegrad och stordriftsfördelar gynnar verksamheterna och deras patienter. Genom samarbete kan patientens vårdresa ske i samma hus vilket skapar en effektiv och trygg process för alla parter.

Huset kommer att bli en knutpunkt för området där Kafé och restaurangverksamhet bidrar till att skapa en naturlig mötesplats. Vi är övertygade om att närhet, samverkan och ett hållbarhetsperspektiv leder till öppnare vård och större trygghet för alla i huset, patienterna inte minst.

Bromma Sjukhus ingår i ett tvåårigt forskningsprojekt inom cirkulärt byggande tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och Kaminsky Arkitektur. Fokus ligger på att planera och samordna återbruk och ta vara på resurser genom hela byggprocessen, från planering och projektering till förvaltning.

Område och historia

Bromma sjukhus ligger i Västra Bromma som till stor del består
av bostadsområden och lätt kuperade grönområden.
Här finns skolor och förskolor och flera lekplatser. Nära
sjukhuset ligger Beckomberga sim- och idrottshall.

Efter över en tio år lång planerings- och byggfas stod Beckomberga sjukhus äntligen klart 1935. Sjukhuset blev då Sveriges största sjukhus för psykiatrisk verksamhet med tusentals patienter och hundratals i personalen.

Bromma Sjukhus kallades vid uppförandet för Medicinskt Centrum och stod klart 1971 med sjukhusverksamhet som sin primära funktion. Huset var på den tiden en del av det större sjukhusområdet med ett flertal funktioner inom sjukvården. Fram till sjukhusverksamhetens avveckling runt 1995 bedrevs sjukhusverksamhet i hela huset.

Beckomberga har genom åren förvandlats till en tidsenlig plats. De gamla sjukhusbyggnaderna har omvandlats till bostäder och området står inför vidare utveckling de kommande åren där nya Bromma Sjukhus blir en central knutpunkt för området. 

Om Vectura

Vectura är Sveriges mest erfarna nykomling. Vi kombinerar nyskapande med erfarenhet och kunskap. Vi börjar alltid med människan och skapar lösningar tillsammans med våra hyresgäster, kommuner och partners. Det är så vi skapar utrymme för nya framsteg och det är så vi bygger för Sveriges och hela mänsklighetens framtid.

Vi skapar byggnader, platser och miljöer som möjliggör att människor får de rätta förutsättningarna för att växa och utvecklas. Vi vet också att de bästa lösningarna skapas tillsammans och bygger på varandras expertis. Vi utgår alltid ifrån människor, i och kring våra fastigheter, och deras behov. Egentligen spelar det ingen roll om det handlar om innovativa kontor eller bästa möjliga vård- och omsorgsboenden. Det handlar om att sätta människan i fokus – boende, anställda, patienter och medarbetare. Vi vill skapa levnads- och arbetsmiljöer som ger utrymme för nytänkande och leder till en bättre framtid.

Öppettider

Vardagar: 08.00-18.00
Helger- och helgdagar: 08.00-18.00
Kontakta din mottagning för exakta öppettider.

Hitta hit

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar inför ditt besök.

Frågor & svar

Gestaltning

Tillsammans med White Arkitekter har Vectura arbetat med husets gestaltning, funktionalitet och hållbarhet. Ambitionen är att tillskapa en välkomnande, levande och inkluderande atmosfär. Med inspiration av våren fylls byggnaden med liv och rörelse.

Vi vill blåsa liv i det fina 60-talshuset och bidra till ett levande område. Bevara kvaliteter, utveckla möjligheter och tillföra matrialitet, taktilitet med vårens färger. Miljöerna ska upplevas trygga och välkomnande med en utformning som stödjer såväl patientens resa som personalens vardag. Gestaltningen ska samspela med den övergripande visionen om ett nyskapande hus för vård- och omsorg, men också utvecklas med de värdegrunder som våra hyresgäster vill ge uttryck för.

Intresserad av lokal?

Vectura avser att tillsammans fortsätta utveckla Bromma sjukhus till ett modernt och hållbart vård- och omsorgshus. Vårt koncept bygger på tre grundstenar: att låta befintliga vårdverksamheter vara kvar och utvecklas, tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende tillsammans med Stiftelsen Stockholm sjukhem samt att öppna upp byggnaden och bidra till ett levande område.


Om du är intresserad av att etablera din verksamhet på nya Bromma sjukhus kan du vända dig direkt till vår uthyrningsansvarig.

 

Thomas Karlsson

thomas.karlsson@vectura.se